Ansvarsbeskrivelse 

LEDDLY.com ER IKKE ANSVARLIG FOR SKADER KNYTTET TIL BRUKERE ELLER TIL TREDJEPARTER SOM OPPSTÅR DIREKTE, INDIREKTE ELLER VED UHELL I FORBINDELSE MED BRUK AV VÅRE TJENESTER OG/ELLER PRODUKTER.

 SKADER SOM ER ET RESULTAT AV MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE VÅRE TJENESTER OG/ELLER VÅR NETTSIDE OG/ELLER PRODUKTER DIREKTE ELLER INDIREKTE ER IKKE VÅRT ANSVAR.

DIN BRUK AV LEDDLY`s PRODUKTER OG ELLER TJENESTER ER PÅ EGET ANSVAR, OG DU ER ALENE ANSVARLIG FOR SKADER PÅFØRT DEG.

 DU FORSTÅR OG ER ENIG I AT DIN BRUK AV LEDDLY`s PRODUKTER, VÅRE TJENSTER OG/ELLER ANNET BRUKES PÅ EGEN RISIKO OG AT LEDDLY SINE TJENESTER OG PRODUKTER LEVERES SOM DE ER.

DU GODTAR VIDERE AT VI IKKE ER ANSVARLIG FOR TILGJENGELIGHETEN TIL TREDJEPARTS NETTSIDER OG/ELLER PRODUKTER SOM DU HAR TILGANG TIL GJENNOM LEDDLY`s NETTSIDER.

 ANSVARSBEGRENSNINGER: 

GJELDER PÅ OMFATTET TILLATELSE AV NASJONAL LOVGIVNING.

 Tredjeparter 

Vi støtter ikke og skal ikke holdes ansvarlig for noe innhold, reklame, produkter eller tjenester på, eller tilgjengelig gjennom, en tredjeparts hjemmeside. Eventuelle transaksjoner mellom deg og enhver tredjepart som finnes på eller via LEDDLY SINE nettsider, inkludert betaling for og levering av produkter, tjenester og eller annet 

LEDDLY`s vilkår, betingelser og garantier skjer mellom deg og gjeldende foretak. Derfor er vi verken ansvarlig for eventuelle tap/skade av noe slag, som kan påløpe. Utelukkelse av garantien 

LEDDLY, verken lover eller garanterer deg at: 

(a) Din bruk av våre tjenester og produkter vil tilfredsstille dine krav; 

(b) Din bruk av tjenester og produkter vil være uavbrutt, tidsriktig, sikkert, feilfritt og fri for feil. 

(c) Enhver informasjon innhentet av deg som et resultat av din bruk av våre tjenester og produkter vil være nøyaktige og pålitelige:

 (d) Defekter i drift og/eller funksjonalitet til produkter som er gitt deg som en del av tjenestene vil bli styrt i den grad som er tillatt av nasjonal lovgivning. 

Ingen råd eller informasjon, verken muntlig eller skriftlig, innhentet av deg fra LEDDLY`s nettsider, gjennom eller fra våre tjenester skal gi noen garanti som ikke uttrykkelig fremgår av vilkårene.

 Leddly.com fraskriver seg uttrykkelig alle garantier og vilkår av noe slag, enten uttrykt eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, underforståtte garantier og vilkår for salgbarhet, egnethet for et bestemt formål.

 Ansvarsbegrensning 

I henhold til de generelle bestemmelser i Ansvarsbeskrivelse nevnt ovenfor:

DU FORSTÅR OG SAMTYKKER I AT LEDDLY DETS DATTERSELSKAPER OG SAMARBIDSPARTNERE IKKE SKAL VÆRE ANSVARLIG OVERFOR DEG FOR BETINGELSENE ANGITT I PUNKT BESKREVET ELLER i den grad som er tillatt av nasjonal lovgivning.

  Generelt:

 Eventuelle direkte, indirekte, tilfeldige, ELLER spesielle følgeskader eller andre skader som kan påføres deg, uansett årsak,  avvises som erstatningsansvar. Dette skal omfatte, men ikke være begrenset til, tap av fortjeneste (enten direkte eller indirekte), tap av person- eller bedriftsomdømme, tap av data, anskaffelseskostnader for erstatningsvarer eller tjenester, eller andre immaterielle tap. Eventuelle tap eller skade som kan bli påført av deg, inkludert men ikke begrenset til, tap eller skade som følge av: 

(a) Krav du fremmer,eller eksistensen av slikt som er et resultat av ethvert forhold eller en transaksjon mellom deg og andre leverandører:

(b) Eventuelle endringer som LEDDLY kan gjøre med sine tjenester, og/eller produkter for permanent eller midlertidig (eller funksjoner i tjenestene); (c) Sletting av, forpurring av, eller mangelfull lagring av innhold og annen kommunikasjonsdata som lagres eller sendes via, eller gjennom, din bruk av våre tjenester:

(d) Din unnlatelse av å gi Leddly nøyaktig kontoinformasjon; 

(e) Din manglende evne til å holde ditt passord eller dine kontoopplysninger sikret og konfidensielle. 

Jurisdiksjon:

Begrensningene på Leddly`s ansvar overfor deg i punkt ovenfor skal gjelde hvorvidt Leddly har blitt informert om, eller burde ha vært klar over, muligheten for at slike tap kan oppstå. 

Juridiske begrensninger gjelder etter hvilket området eller land du måtte befinne deg i.

 Informasjonen gitt på LEDDLY`s nettsider:

Vi er ikke ansvarlig for: (a) Materiale som er utgitt av tredjeparter.

 Leddly forbeholder seg retten til å  redigere, og eller avvise innlegg eller fjerne materiale eller produkter etter eget forgodtbefinnende

 (b) Nøyaktigheten eller påliteligheten av opplysninger/uttalelser/ informasjon om Leddly`s nettsider og/eller produkter, vil ikke bli holdt ansvarlig for uttalelser, råd og/eller synspunkter som genereres av brukere på andre sider (unntatt i den utstrekning det er nødvendig i forhold til lov). 

Hvis du har noen krav som måtte oppstå etter/og/eller uttalelser fra andre brukere, godtar du å ikke forfølge disse for all fremtid:

 (c) Kvaliteten, nøyaktigheten eller egnetheten av Leddly.com`s nettside er ikke vårt ansvar bortsett fra det som er lovpålagt. Vi vil imidlertid engasjere oss i alle rimelige tiltak for å tilby våre tjenester på en mest mulig profesjonell måte; 

(d) Eventuelle uredelige fremstillinger og for dødsfall eller personskade oppstått eller forårsaket av vår uaktsomhet er ikke relevant.

LEDDLY er ikke ansvarlig overfor deg for eventuelle andre tap/skader som du eller noen tredjepart kan være gjenstand for som en følge av bruk av eller i forbindelse med din bruk av LEDDLY`s produkter.

Avgjørelser av forbrukerkonflikter utenfor rettsal:

Brukeren (forbrukeren) har rett på en avgjørelse utenfor retten om det skal være en forbrukerkonflikt. Passende saker for avgjørelser av forbrukerkonflikter eller en forbrukerkonflikt angående elektroniske produkter leses mer om her: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.adr.show2&lng=NO 

Kontinuerlig forbedringsprosess: 

Kvaliteten på våre tjenester og produkter er hovedfokuset for Leddly:

Våre produkter og tjenester er gjenstand for en kontinuerlig forbedringsprosess både på det teknologiske og designmessige området.

 Tilbakemelding:

Som en del av vår dedikasjon til profesjonalitet og dyktighet ønsker Leddly dine meninger/kommentarer etter/eller de vilkår og retningslinjer som er angitt i nærmere. 

For å bidra med dine kommentarer/forslag/meninger eller annet kan du kontakte oss via e-post til til@leddly.com 

Endringer på våre hjemmesider og/eller produkter forbeholder Leddly seg retten til å endre og eller fjerne hvilken som helst del av/eller når som helst uten å si fra om endringen. 

Klagehåndtering:

Klager blir håndtert gjennom vår nettplattform.

Kundestøtte: 

Etiske retningslinjer;:

LEDDLY er ikke bundet av noen etiske retningslinjer med hensyn til sine brukere.Ansvarsfraskrivelse: 

Dette dokumentet ble laget som en mal kun for informasjonsformål. Ved å bruke den godtar du denne ansvarsfraskrivelsen og tar i betraktning at Webnode ikke er ansvarlig for eventuelle handlinger eller bruk basert på innholdet på denne nettsiden. Vi anbefaler deg på det sterkeste å søke juridisk rådgivning og justere dette dokumentet for å passe virksomhetens behov.

Nettbutikken [....] på nettstedet [....] firma-ID [...] basert i [...] behandler personopplysninger oppgitt av kunden for å oppfylle, og i tillegg til å bekrefte vilkår og betingelser, for å behandle elektroniske bestillinger og forsendelser og for nødvendig kommunikasjon i løpet av en lovpålagt periode.

Generelle bestemmelser

1. Behandlingsansvarlig for personopplysninger, i samsvar med GDPR (heretter referert til som «Forskrift») er [.....], selskaps-ID [....], basert i [....] (heretter referert til som «kontrollør»);

2. Kontaktinformasjonen til behandlingsansvarlig er: e-post: [......], tlf.: [.........];

3. Personopplysninger er all informasjon som er relatert til en identifisert eller identifiserbar fysisk person.

Kilden til personopplysninger

1. Behandlingsansvarlig behandler personopplysninger innhentet med samtykke fra Kunden og samlet inn gjennom kontrakten for kjøp og oppfyllelse av den elektroniske bestillingen opprettet i nettbutikken [...].;

2. Behandlingsansvarlig behandler kun identifiserings- og kontaktopplysningene til kunden som er nødvendige for å oppfylle kjøpekontrakten;

3. Behandlingsansvarlig behandler personopplysninger for frakt- og regnskapsformål og for nødvendig kommunikasjon mellom avtalepartene i den varigheten loven krever. Personopplysninger vil ikke bli offentliggjort og vil ikke bli overført til andre land.

Formål med databehandling

Behandlingsansvarlig behandler kundens personopplysninger for følgende formål:

1. Registrering på nettstedet [....] i samsvar med kapittel 4, seksjon 2 i GDPR;

2. For oppfyllelse av den elektroniske bestillingen opprettet av Kunden (navn, adresse, e-post, telefonnummer);

3. Å overholde lover og forskrifter som oppstår fra kontraktsforholdet mellom Kunden og Behandlingsansvarlig;

4. Personopplysninger er nødvendige for oppfyllelse av kjøpskontrakt. Kontrakten kan ikke inngås uten personopplysningene.

Varighet av lagring av personopplysninger

1. Behandlingsansvarlig lagrer personopplysninger i den perioden som er nødvendig for oppfyllelse av rettigheter og plikter som følger av kontraktsforholdet mellom Behandlingsansvarlig og Kunde og i varigheten av 3 år etter inngåelse av kontraktsforhold;

2. Behandlingsansvarlig må slette alle personopplysninger etter utløpet av perioden som kreves for lagring av personopplysninger.

Mottakere og behandlere av personopplysninger

Tredjeparter som behandler kundens personopplysninger er underleverandører til behandlingsansvarlig. Tjenester fra disse underleverandørene er uunnværlige for vellykket oppfyllelse av kontrakten om kjøp og behandling av den elektroniske bestillingen mellom kontrolløren og kunden.

Underleverandører til kontrolløren er:

Webnode AG (nettbutikksystem);

Rederiet;

Google Analytics (nettstedsanalyse);

Kundens rettigheter

I samsvar med forskriften har kunden rett til:

1. Retten til tilgang til personopplysninger;

2. Retten til retting av personopplysninger;

3. Retten til sletting av personopplysninger;

4. Retten til å protestere mot behandling av personopplysninger;

5. Retten til dataportabilitet;

6. Retten til å trekke tilbake samtykke til behandling av personopplysninger skriftlig eller via e-post sendt til: [....];

7. rett til å klage til tilsynsmyndigheten ved mistanke om brudd på forordningen.

Sikkerhet for personopplysninger

1. Behandlingsansvarlig erklærer å ta alle tekniske og organisatoriske forholdsregler som er nødvendige for å beskytte personopplysninger;

2. Kontrolløren har tatt tekniske forholdsregler for å sikre datalagringsplasser, spesielt å sikre tilgang til datamaskinen med passord, bruke antivirusprogramvare og utføre regelmessig vedlikehold av datamaskinene.

Sluttbestemmelser

1. Ved å legge inn en elektronisk bestilling på nettstedet [....] bekrefter Kunden å være informert om alle vilkårene for beskyttelse av personopplysninger og aksepterer dem fullt ut;

2. Kunden godtar disse reglene ved å krysse av i boksen i bestillingskjøpsskjemaet;

3. Kontrolløren kan oppdatere disse reglene når som helst. Ny, oppdatert versjon må publiseres på nettstedet hans.

Disse reglene trer i kraft [ 01.01.2022 ]